MEGA ANZAN ARİTMETİK

Mega Aritmetik™ Dünya Hafıza ve Zihinsel Matematik

Olimpiyatları Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimini destekleyen, beyne uygun zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir zihinsel aritmetik ve beyin egzersizleri eğitim sistemidir.

Mega Aritmetik™ beynin sağ ve sol yarım küresini aynı anda çalıştırarak, eğitimi tamamlayan çocuklarda matematik ön yargılarını yıkarak öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte ve şu tip gelişmeleri sağlamaktadır;

 •  Yüksek konsantrasyon

 •  Gelişmiş dinleme becerileri

 •  İleri seviyede analitik düşünme yeteneği

 •  Hızlı matematik becerileri

 •  Güçlü hayal gücü

 •  Hızlı Öğrenme

 •  Odaklanma kolaylığı

 •  Gelişmiş hafıza gücü

 •  Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği

 •  Kendisini daha iyi ifade edebilme

 •  Hızlı zeka gelişimi

Bu eğitimi alabilmesi için çocuğun rakamları bilmesi gereklidir. Çünkü sistem sayıları araç olarak kullanarak beynin sağ yarım küresinin hayal gücü fonksiyonlarını geliştirerek hedeflediği kazanımların elde edilmesini sağlamaktadır.

Programda yapılan işlem çok basit ifadeyle çocuğun hayal gücünü de kullanarak yaratıcı problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Örneğin “98 + 98 + 98” gibi bir işlemin aslında üç adet (100 – 2) ile aynı şey olduğunu çocuk hızla yakalamaktadır. Bu durumda işlem 98’in üzerine bir 98 ilave etmeye çalışmak, sonra elde edilen sonuca tekrar bir 98 daha ilave etmeye çalışmaktan daha basit hale dönüşmektedir. Yani çocuğun bu işlemin “300’den 6 çıkartma ile aynı şey olduğunu fark etmesi” sağlanmaktadır. Zaten zeka denen şey de budur. Bu anlamda sistem çocuğun zeka ve hızlı düşünme becerilerini geliştirmektedir.

Sağlanan gelişme çocukların matematik yeteneklerini güçlendirerek hesap makinesinden daha hızlı aritmetik işlemler yapmalarına olanak sağlamaktadır. “Hesap makineleri varken neden böyle bir eğitime ihtiyaç olsun?” diye düşünenlerdenseniz, programın temel amacı hızlı işlem yapmak değil, beynin hafıza, zeka, düşünme, odaklanma ve öğrenme kapasitesini artırmaktır. Eğitimde sayılar ve aritmetik araç olarak kullanıldığı için beynin hızlı işlem yapması da yan ürün olarak elde edilen bir kazanımdır. Yani eğitim sonucunda çocukların çok hızlı aritmetik işlemler yapmaları sadece buz dağının görünen kısmıdır.

“Mega Aritmetik” eğitim programındaki SESLİ ANZAN ve FLASH ANZAN çalışmaları çocuğun işitsel ve görsel duyularını geliştirerek; okuma hızlarında artışa, okuduğunu daha rahat algılayabilmelerine ve okuma parçalarını yada dinlediği bir konuyu çok daha rahat bir şekilde aktarabilmeyi sağlamaktadır.

Hedeflenen becerilere ulaşmak için geniş zamana yayılan kısa sistematik tekrarlara da ihtiyaç vardır. Her dersin sonunda eğitmenin vermiş olduğu yönergeye uygun olarak öğrenciye verilen kullanıcı adı ve şifresi ile online sistem üzerinden çocuğun günde ortalama 15-20 dakikalık çalışma yapması yeterli olmaktadır.

Eğitim programı online sistem üzerinden yapılmakta olup, eğitim şu bölümlerden oluşmaktadır;

 •  Paritmetik™ Eğitimi

 •  Mega Soroban™ Eğitimi

 •  Sesli Flash Anzan™ Eğitimi

 •  Görsel Flash Anzan™ Eğitimi

 •  Hayali Anzan™ Eğitimi

 •  Mega Zeka™ Zeka Oyunları Eğitimi

Program üç ayrı yaş grubu olarak uygulanmaktadır;

 •  5 – 6 Yaş Grubu Eğitimleri

 •  7 – 8 – 9 Yaş Grubu Eğitimleri

 •  10 – 11 – 12 Yaş Grubu Eğitimleri

Tüm program 4 ayrı eğitim kurundan oluşmaktadır. Yaklaşık 48 saatlik eğitimden oluşan her bir kur 14 - 16 hafta veya bir başka ifadeyle yaklaşık olarak 4 ay sürmektedir. Bu anlamda 4 kurun, yani tüm programın tamamlanması toplam 2 yıl sürmektedir. Programdan fayda sağlaması açısından öğrencilere en az ilk 2 kuru tamamlaması tavsiye edilmektedir, ki bu yaklaşık bir yıllık bir programdır.

Kurlar, okul dönemine paralel olarak düzenlenen normal kurlar ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış kurlar olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi kurları daha çok yıl içinde programı uygun olmayan yeni çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı tam olarak takip edememiş tekrar yapmak isteyen çocuklar için düzenlenmektedir.

Okul Dönemine Paralel Normal Kurlar: 
Bu kurlar normal okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte, yaz dönemi ise tatil olmaktadır. Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler “haftada bir gün olmak üzere üç (3) ders saati” olarak düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Düzenlenen Hızlandırılmış Kurlar: 
Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde çocuklarının bu programdan yararlanmasını isteyen aileler için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada en az altı (6) saat olarak düzenlenmektedir. Altı saatlik ders programı hafta içi günlerde olabileceği gibi, hafta sonlarına yoğunlaşmış özel gruplar şeklinde de olabilmektedir. Bu altı saatlik ders, haftada “2 gün x 3 ders saati” veya “3 gün x 2 ders saati” şeklinde planlanmaktadır.