OKULA DESTEK MATEMATİK

  • Aynı soruyu farklı şekillerde sormayı öğrenmek,

  • Yorumlama kabiliyetini kazanmasını sağlamak,

  • Algılama yeteneğini geliştirmek,

  • Muhakeme yeteneğini geliştirmek,

 

Doğrultusunda geliştirilen bu program okul derslerine takviye amaçlıdır. Bilişsel olarak en üst seviyeye çıkarak, matematiği severek öğrenme üzerine kurulmuş bir sistemdir.